Брой №19 / 2017-04-04

Анкета
 
 

ПЛАТФОРМА
ЗА АНАЛИЗИ НА МЕДИЙНИ ПУБЛИКАЦИИ,
ДИСКУСИИ В DELIBERATION
в deliberation форум "MEGDAN" (ISSN 13139875)

      Платформата за медийни анализи и делиберативни обсъждания "MEGDAN" е приемник на e-списанието "Виртуална култура". В архив сме запазили всички броеве излизали от основаването му до днес. 

            Разработваме уникален обучителен модул и форум "MEGDAN", основан на докторската дисертация "Виртуална публичност и делиберативна демокрация" от Йордан Детев. Основен експерт по проекта е проф. дфн Пламен Макариев. Това е платформа за развиване културата на виртуалния дебат и квалифициране на модератори за нов тип дискусии.
   Разработваме програмни средства и подходи за филтриране и разграничаване на верни от fake обществени новини, анализи и коментари, появяващи се в Интернет. Обучаваме в прилагането на средства за защита от манипулациите в Мрежата.
    Предлагаме осмисляне на информацията по разумен начин, в опит за култивиране на публичната сфера.

 

 

 

 

 

 

placeholder