Брой №19 / 2017-02-22

Анкета
 
 

 E-СПИСАНИЕ
ЗА ВИРТУАЛНА ПУБЛИЧНОСТ, КУЛТУРА И
ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАЦИЯ
с делиберативен форум "МЕГДАН"

      Онлайн списанието за виртуална публичност, култура и делиберативна демокрация "МЕГДАН" е приемник на e-списанието "Виртуална култура". В архив сме запазили всички броеве излизали от основаването му до днес. 

Тук разработихме нов специализиран обучителен модул и делиберативен форум "МЕГДАН", основан на докторската дисертация "Виртуална публичност и делиберативна демокрация" от Йордан Детев. Това е виртуална платформа за делиберативни дискусии позволяваща ни да събираме и сортираме мненията на всички участници по общественозначими теми, чрез система за оценка основана на ненасилственото предимство на по-добрия аргумент. Това е скромен принос в борбата с онлайн машините за измислици и фалшиви обществени новини, с които е препълнен Интернет и социалните мрежи.
   Магистратите от маг. програма "Виртуална култура" участват в работата му като модератори и колумнисти. Списанието и форумът са открити за всички, които искат да вземат отношение към проблемите на демокрацията, делиберацията и повдигнатите тук теми. То предоставя Открита трибуна за всеки, който би искал да публикува свой материал, да постави за обсъждане проблем или да разработи своя тема. За целта е обособена специална смарт зона, свободна за директно писане.

 

 

 

 

placeholder