Брой №19 / 2017-05-05

Анкета
 
 

ПЛАТФОРМА
ЗА АНАЛИЗИ НА МЕДИЙНИ ПУБЛИКАЦИИ И
ДЕЛИБЕРАТИВНИ ДИСКУСИИ 
в Интернет форум "MEGDAN" 
(ISSN 13139875)

  Платформата за медийни анализи и делиберативни обсъждания е приемник на e-списанието "Виртуална култура". В архив сме запазили всички броеве излизали от основаването му до днес. 
   Разработваме обучителен модул и форум "MEGDAN"Това е платформа за развиване културата на виртуалния дебат и създаване на модератори за нов тип дискусии.
    Разработваме програмни средства и аналитични подходи за филтриране на fake обществени новини и коментари, появяващи се в Интернет. Предоставяме средства за защита от манипулациите в Мрежата.
    Предлагаме осмисляне на информацията по разумен начин, в опит за култивиране на публичната сфера за създаване на атмосфера на диалог и търсене на общоприемливи решения за общественозначими проблеми.

ЗАПОВЯДАЙТЕ И ВЪВ ФЕЙСБУК ГРУПАТА НИ. 

 

 

 

 

placeholder