Брой №3 / 2018-03-03

Анкета
Контакти

АНАЛИЗАТОРСКИ ЕКИП

Проф. дфн Пламен Макариев - makariev@abv.bg
д-р Йордан Детев - 
jordan.detev@gmail.com 
Иван Брегов - Правен експерт

 

 

 

 

 

*Име / Фамилия
Телефон / GSM
* Имейл
Относно
* Текст