Брой №3 / 2018-03-03

Анкета
КРИТИЧНА ПУБЛИКА КРИТИЧНА ПУБЛИКА
Най-ефикасна защита срещу манипулации на публичното обсъждане на обществено значим проблем е аргументацията. Сблъсъкът на аргументи „за“ и „против“ дава...